Kansen grijpen op de aandelenmarkten

Amundi biedt een ruime reeks aandelenstrategieën aan, zowel traditionele als innovatieve, om u toegang te verschaffen tot het groeipotentieel van een variëteit aan ondernemingen: Europese, Aziatische of opkomende markten, beleggingen in één enkele markt, kmo's enz.

Aandelen: veel meer dan u zich kunt inbeelden!

Beleggen in ondernemingen

  • Beleggen in aandelen wordt algemeen beschouwd als een effectieve keuze wanneer u zoekt naar rendement en prestaties op lange termijn, ondanks het hogere risico dat gepaard gaat met beleggingen in aandelen.
  • Het is ook een manier om bij te dragen aan de ontwikkeling en de financiering van ondernemingen, en om te profiteren van hun groei. Maar om de juiste ondernemingen kiezen, zijn tijd en een grondige kennis van de markten nodig.
  • Kies daarom voor de specialisten van Amundi en hun bewezen expertise als uw partners in aandelenbeleggingen.

De juiste ondernemingen selecteren

  • Als leider op deze markt combineert Amundi de nodige technische analyse met een lokale aanwezigheid, vooral in Europa. Wij blijven in contact met tal van Franse en internationale ondernemingen en leggen jaarlijks meer dan 1.000 bedrijfsbezoeken af.
  • Dit rechtstreekse contact is essentieel om de ondernemingen die wij selecteren, volledig te begrijpen.
  • Door de dagelijkse organisatie van elke onderneming nauwgezet op te volgen, kunnen wij identificeren welke mogelijk de beste groeiverwachtingen op middellange of lange termijn zullen bieden.

Belangrijke punten over het aandelenbeheer van Amundi 

Een breed scala van beheerstrategieën, traditionele en innovatieve

Veel geanalyseerde ondernemingen (4.500 geanalyseerde ondernemingen in situ in Europa1), ondersteund door bedrijfsbezoeken

Gespecialiseerde teams overal ter wereld om zo dicht mogelijk bij de markten zijn 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in de icbe's, fondsen en bevek’s (de ‘producten’) van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Alle bovenvermelde projecties, beoordelingen en statistische analyses worden verstrekt om potentiële beleggers de besproken onderwerpen te helpen begrijpen. Deze projecties, beoordelingen en analyses zijn mogelijk gebaseerd op subjectieve ramingen en aannamen, en kunnen zijn verkregen door toepassing van één methodologie uit vele andere mogelijke methodologieën, die mogelijk andere conclusies opleveren. Bijgevolg mogen deze projecties, beoordelingen en analyses niet worden beschouwd als vaststaande feiten, noch worden opgevat als een exacte voorspelling van toekomstige ontwikkelingen.

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de producten is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen.

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. Alle potentiële beleggers in de producten wordt geadviseerd na te gaan of een dergelijke belegging in overeenstemming is met de voor hen geldende wetten en, alvorens over te gaan tot beleggen, wat de fiscale consequenties van een dergelijke belegging zijn, alsook om kennis te nemen van de geldende juridische documenten voor elk product. Inschrijvingen zullen uitsluitend worden aanvaard op basis van het meest recente volledige prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) over het product in kwestie, het meest recente jaar- en halfjaarverslag en de statuten van Amundi, die kosteloos kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij.

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. Alle producten of compartimenten van hetzelfde product zijn/worden niet noodzakelijk geregistreerd of goedgekeurd voor distributie in alle jurisdicties, of zijn niet noodzakelijk beschikbaar voor alle beleggers.

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.