‘Absoluut rendement’-fondsen

Door onze expertise die we hebben opgedaan als pionier op het gebied van de ontwikkeling van ‘absoluut rendement’-fondsen, kunnen wij strategieën ontwikkelen die absoluut rendement beogen ongeacht de marktomstandigheden.

De zoektocht naar absoluut rendement

‘Absoluut rendement’-fondsen streven een positief rendement na in elke marktsituatie, niet zozeer een beter rendement dan dat van een benchmark.

Een compleet scala aan oplossingen

Wij bieden een compleet scala aan ‘absoluut rendement’-strategieën en daarmee samenhangende beleggingsoplossingen, variërend van fondsen met veranderlijk kapitaal tot mandaten en fund-of-funds.

Dankzij deze diversiteit kunnen wij dynamische en innovatieve posities innemen en toch de volatiliteit onder controle houden. Onze doelstelling is een positief rendement te genereren, zelfs in een neergaande markt.

Amundi was een van de eersten die aan volatiliteitsarbitrage deden, en is vandaag een van de belangrijkste aanbieders in dit segment.

‘Absoluut rendement’-fondsen van Amundi: hoofdpunten 

Een alternatief voor courante beleggingsstrategieën

Wij streven naar positieve rendementen ongeacht de marktomstandigheden

Strategieën met risicorating: krediet, rentevoeten, Forex1

Onze expertise in cijfers

38

miljard euro aan ‘absoluut rendement’-activa onder beheer2

22 jaar

ervaring met het behalen van absoluut rendement2

36

toegewijde experts2

1. Voor meer informatie over de risico's verwijzen we naar het prospectus van de relevante fondsen en compartimenten.

2. Bron: Amundi, per 30 september 2015.

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in de icbe's, fondsen en bevek’s (de ‘producten’) van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Alle bovenvermelde projecties, beoordelingen en statistische analyses worden verstrekt om potentiële beleggers de besproken onderwerpen te helpen begrijpen. Deze projecties, beoordelingen en analyses zijn mogelijk gebaseerd op subjectieve ramingen en aannamen, en kunnen zijn verkregen door toepassing van één methodologie uit vele andere mogelijke methodologieën, die mogelijk andere conclusies opleveren. Bijgevolg mogen deze projecties, beoordelingen en analyses niet worden beschouwd als vaststaande feiten, noch worden opgevat als een exacte voorspelling van toekomstige ontwikkelingen.

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de producten is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen.

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. Alle potentiële beleggers in de producten wordt geadviseerd na te gaan of een dergelijke belegging in overeenstemming is met de voor hen geldende wetten en, alvorens over te gaan tot beleggen, wat de fiscale consequenties van een dergelijke belegging zijn, alsook om kennis te nemen van de geldende juridische documenten voor elk product. Inschrijvingen zullen uitsluitend worden aanvaard op basis van het meest recente volledige prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) over het product in kwestie, het meest recente jaar- en halfjaarverslag en de statuten van Amundi, die kosteloos kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij.

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. Alle producten of compartimenten van hetzelfde product zijn/worden niet noodzakelijk geregistreerd of goedgekeurd voor distributie in alle jurisdicties, of zijn niet noodzakelijk beschikbaar voor alle beleggers.

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.