Vereenvoudig uw beleggingen met Amundi’s indexfondsen

Amundi is een toonaangevende Europese specialist in indexbeheer. Wij bieden beleggers een ruime keuze aan eenvoudige, liquide en transparante producten, van traditionele indexfondsen tot ETF’s (ook wel trackers genoemd).  

Meer informatie

Eenvoud en transparantie

Wat is een indexfonds?  

Indexfondsen dupliceren het rendement van hun benchmarkindex nauwgezet, zowel op- als neerwaarts. Door hun eenvoud profiteert u van de diversificatie die samenhangt met beleggen in de benchmarkindex en van een concurrerende beheervergoeding1. Gezien deze kenmerken kunnen zij een uitstekende beleggingskeuze zijn.

Exchange Traded Funds (ETF's): beursgenoteerde indexfondsen

ETF's, ook trackers genoemd, combineren de kenmerken van een indexfonds, d.w.z. een gereguleerde structuur (in overeenstemming met de Europese richtlijn UCITS IV2), met die van aandelen (eenvoudig te kopen en te verkopen). Een ETF wordt verhandeld op de beurs, wat betekent dat ze kunnen worden gekocht en verkocht als de markt is geopend. Door hun flexibiliteit en variëteit zijn ETF's een nuttig en eenvoudig beleggingsinstrument in uw portefeuille.

De voordelen van beleggen via Amundi

Amundi biedt uitzonderlijke kwaliteit, innovatie en concurrerende prijzen.1

Ons aanbod – van traditionele indexfondsen tot ETF's – geeft u toegang tot zo'n honderd indexen die elk type blootstelling omvatten (land, regio en sector) via eenvoudige, liquide en transparante fondsen.

De indexbeheerexpertise van de toonaangevende vermogensbeheerder in Europa3

25

jaar ervaring met het beheer van indexfondsen

> 100

traditionele indexfondsen en ETF’s waaruit een keuze kan worden gemaakt

> 40

miljard euro aan indexfondsen onder beheer4

Amundi tot uw dienst

Contact

Wenst u bijkomende informatie?

Aarzel niet om ons uw vraag te stellen.

Toegang tot ETF-website van Amundi

Bezoek onze speciale website voor ETF's

Amundi ETF New

1. Bron: Amundi ETF. Op basis van een vergelijking van de gemiddelde totale kostenratio (TKR) gewogen voor het vermogen van alle ETF's van Amundi en het gemiddelde van alle Europese ETF's (incl. ETF's van Amundi) volgens het Europe Monthly ETF Market Review van Deutsche Bank van 31 oktober 2014. NB: sommige ETF's van Amundi zijn individueel mogelijk niet goedkoper dan equivalente Europese fondsen of hebben mogelijk geen equivalente fondsen die een vergelijking mogelijk maken, en omgekeerd. Deze analyse is exclusief de provisies en transactiekosten die in rekening worden gebracht door financiële tussenpersonen en direct door de belegger worden betaald. Alle transacties zijn onderhevig aan kosten die door uw financiële tussenpersoon in rekening worden gebracht.

2. Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad, 13 juli 2009.

3. Totaal vermogen onder beheer – Bron: IPE, 'Top 400 asset managers active in the European marketplace', gepubliceerd in juni 2013, gegevens per december 2012. Interviews met beheermaatschappijen over hun vermogen per eind december 2012 (omvat open-end fondsen, fondsen op maat en mandaten).

4. Bron: Amundi, gegevens per eind september 2014. Deze gegevens zullen mettertijd veranderen.

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in de icbe's, fondsen en bevek’s (de ‘producten’) van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Alle bovenvermelde projecties, beoordelingen en statistische analyses worden verstrekt om potentiële beleggers de besproken onderwerpen te helpen begrijpen. Deze projecties, beoordelingen en analyses zijn mogelijk gebaseerd op subjectieve ramingen en aannamen, en kunnen zijn verkregen door toepassing van één methodologie uit vele andere mogelijke methodologieën, die mogelijk andere conclusies opleveren. Bijgevolg mogen deze projecties, beoordelingen en analyses niet worden beschouwd als vaststaande feiten, noch worden opgevat als een exacte voorspelling van toekomstige ontwikkelingen.

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de producten is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen.

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. Alle potentiële beleggers in de producten wordt geadviseerd na te gaan of een dergelijke belegging in overeenstemming is met de voor hen geldende wetten en, alvorens over te gaan tot beleggen, wat de fiscale consequenties van een dergelijke belegging zijn, alsook om kennis te nemen van de geldende juridische documenten voor elk product. Inschrijvingen zullen uitsluitend worden aanvaard op basis van het meest recente volledige prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) over het product in kwestie, het meest recente jaar- en halfjaarverslag en de statuten van Amundi, die kosteloos kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij.

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. Alle producten of compartimenten van hetzelfde product zijn/worden niet noodzakelijk geregistreerd of goedgekeurd voor distributie in alle jurisdicties, of zijn niet noodzakelijk beschikbaar voor alle beleggers.

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.