Beleggen in vastgoedfondsen

Amundi Immobilier

Door te beleggen in vastgoedfondsen kunt u een financiële belegging doen met vastgoed als onderliggende waarde. Amundi Real Estate geeft u toegang tot verschillende spaaroplossingen om te beleggen in vastgoed zonder de gebruikelijke besognes bij de aankoop van vastgoed. 

Contact

Een antwoord op de behoeften van onze klanten

De vastgoedspecialisten van Amundi Real Estate bieden diverse beleggingen aan die inspelen op de behoeften van onze klanten, zoals:

  • De behoefte aan regelmatige inkomsten,
     
  • Fiscaal vriendelijk beleggen,
     
  • Een gediversifieerde portefeuille om de risicoblootstelling te verminderen.

Belangrijkste expertise 

Bewezen experts op het vlak van investeringen in commercieel vastgoed (kantoren, winkels, hotels, enz.) en residentieel vastgoed (nieuw, te renoveren, enz.)

Strikte criteria voor acquisities op basis van huuropbrengsten, staat, locatie en milieu-impact

Actief op de vastgoedmarkten van Frankrijk en Europa

Onze expertise in cijfers

40 jaar 

ervaring in het beheer van vastgoed1

606

vastgoedobjecten1

12,9

miljard aan vermogen onder beheer1

Erkend en bekroond voor onze vastgoedbeleggingen

 

Prix de l'innovation 2013
Prijs voor innovatie in vastgoedfondsen in 2013

uitgereikt door Opcimmo.

Palmarès Fournisseurs Gestion de Forture 2014
3e plaats onder de beheermaatschappijen in 2014

voor Amundi Real Estate in de categorie ‘SCPI Logement’ in de ‘Palmarès Gestion de Fortune’

Prix société de gestion 2013
Prijs voor het beste aanbod vastgoedfondsen in 2013

uitgereikt aan Amundi Real Estate

Pierre d'Or
‘Pierre d'Or’ in 2012 en 2007

van Immoweek in de categorie ‘Asset, Property, Facility Manager’

Resultaten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

Amundi tot uw dienst

Contact

Wenst u meer informatie?

Neem dan contact op met ons klantenservice-team, dat zich zo snel mogelijk met u in verbinding zal stellen.

1. Bron: Amundi Real Estate, per 30 juni 2015. Kan mettertijd veranderen.

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in de icbe's, fondsen en bevek’s (de ‘producten’) van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Alle bovenvermelde projecties, beoordelingen en statistische analyses worden verstrekt om potentiële beleggers de besproken onderwerpen te helpen begrijpen. Deze projecties, beoordelingen en analyses zijn mogelijk gebaseerd op subjectieve ramingen en aannamen, en kunnen zijn verkregen door toepassing van één methodologie uit vele andere mogelijke methodologieën, die mogelijk andere conclusies opleveren. Bijgevolg mogen deze projecties, beoordelingen en analyses niet worden beschouwd als vaststaande feiten, noch worden opgevat als een exacte voorspelling van toekomstige ontwikkelingen.

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de producten is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen.

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. Alle potentiële beleggers in de producten wordt geadviseerd na te gaan of een dergelijke belegging in overeenstemming is met de voor hen geldende wetten en, alvorens over te gaan tot beleggen, wat de fiscale consequenties van een dergelijke belegging zijn, alsook om kennis te nemen van de geldende juridische documenten voor elk product. Inschrijvingen zullen uitsluitend worden aanvaard op basis van het meest recente volledige prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) over het product in kwestie, het meest recente jaar- en halfjaarverslag en de statuten van Amundi, die kosteloos kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij.

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. Alle producten of compartimenten van hetzelfde product zijn/worden niet noodzakelijk geregistreerd of goedgekeurd voor distributie in alle jurisdicties, of zijn niet noodzakelijk beschikbaar voor alle beleggers.

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.