Oplossingen voor een lage-renteomgeving

Om tegemoet te komen aan de behoeften van beleggers die op zoek zijn naar nieuwe groeisegmenten, biedt Amundi een reeks actief beheerde oplossingen aan waarmee een voorspelbaar rendement wordt nagestreefd in een voor risico gecorrigeerde omgeving.

Op zoek naar nieuwe groeisegmenten

Tegen de achtergrond van aanhoudend lage rentetarieven en zwakke groei op de wereldmarkten zoeken internationale beleggers naar nieuwe groeisegmenten voor hun investeringen. Om op deze behoefte in te spelen, hebben wij nieuwe beleggingscategorieën en innovatieve beheerstijlen – allemaal op risico beoordeeld en transparant – onderzocht en ontwikkeld.

Marktwaarde optimaal benutten

Amundi streeft naar beleggingsoplossingen die het maximale uit de marktsituatie halen. Onze actieve, gediversifieerde en multi-assetstrategieën doen intrinsiek hun voordeel met actuele beleggingskansen en genereren potentieel een rendement op lange termijn binnen een strikt risicokader.

Onze oplossingen maken gebruik van alle relevante strategieën en beleggingscategorieën om de rendementen te genereren waarnaar onze klanten op zoek zijn. Wij bieden u de expertise, betrouwbaarheid en liquiditeit, die u met recht mag verwachten van een van de toonaangevende vermogensbeheerders in de wereld.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze oplossingen bieden geen rendements- of kapitaalgarantie en houden een risico van kapitaalverlies in