Smart Beta Strategies

In een markt die regelmatig schokken te verduren krijgt en die gepaard gaat met hoge volatiliteit, gaan beleggers op zoek naar nieuwe oplossingen met een degelijk rendement, terwijl risico's onder controle worden gehouden - of zelfs te gelde worden gemaakt.

Om op die nieuwe behoeften een antwoord te geven, biedt Amundi een volledige reeks van smart-bètaoplossingen aan, beheerd door een gespecialiseerd team van experts.

Smart Bèta bij Amundi: Onze filosofie

Loading Player

loader

Een allocatie die risico’s als uitgangspunt neemt

De vermogensallocatie is aan het veranderen. De reglementaire beperkingen beïnvloeden de keuzes van de beleggers, voornamelijk die van institutionele beleggers en verzekeraars, die hun kapitaalkosten en dus de risico's moeten beperken zonder aan rendement in te boeten.

Zo zijn er steeds meer beleggers die hun allocatie willen bepalen op basis van de risico's en niet langer per land of per sector.

Om de multidimensionale risico's te beheren kan de correlatie alleen worden beperkt en de diversificatie worden verbeterd door een solide methodologie te gebruiken om portefeuilles samen te stellen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Expert aan het woord

Bij Amundi zijn we ervan overtuigd dat voor een degelijk rendement op de lange termijn in de eerste plaats risicobeheer belangrijk is.

Bruno Taillardat , Global Head of Smart Bèta & Factor Investing, Amundi

Een holistische aanpak

De vraag is niet langer waarom we smart bèta zouden gebruiken, maar hoe. Amundi heeft zijn beste mensen ingezet om voor iedere belegger de juiste smart-bètastrategie te vinden, te definiëren en te implementeren die het beste past bij de doelstellingen en de beperkingen van deze belegger.

De aanpak van Amundi is holistisch: wij bieden een breed palet van smart-bètaoplossingen met actief en passief beheer aan. Ze hebben de ambitie ofwel de risicopremies te benutten om rendement te genereren, de zogeheten 'factor solutions'. Ofwel niet te beleggen in bepaalde risico's, die geen rendement opleveren, de zogeheten ‘Risk-efficient solutions’.

Smart Bèta creëren op maat

Aanvullend op onze open fondsen, bieden wij de beleggers ook een portefeuilleanalyse aan om de factoren of risico's te bepalen die hun rendement kunnen beinvloeden. Ze kunnen ook gebruikmaken van onze vaardigheden in het samenstellen van smart-bètabeleggingsoplossingen op maat, waarbij we bijvoorbeeld rekening houden met bijkomende beperkingen zoals ESG, CO2, en de uitsluiting van bepaalde sectoren of landen.

Erkende partners

Een strategisch partnership met ERI Scientific Beta

Sinds 2014 zijn Amundi en het Edhec Risk Institute Scientific Beta partners voor de ontwikkeling van smart-bètaoplossingen.

Het ERI Scientific Beta staat bekend om zijn expertise in de ontwikkeling van smart-bèta-indexen, die Amundi gebruikt om de beleggers innovatieve, factor beleggingsoplossingen voor te stellen.

Maximale diversificatie om de risicopremie van een vermogenscategorie te benutten

  • De Maximum Diversification®-aanpak van TOBAM, gebaseerd op een unieke, gepatenteerde aanpak en een wiskundige definitie van diversificatie, biedt de klanten een gediversifieerde portefeuille op de aandelen- en obligatiemarkten.
  • De strategie Anti-Benchmark® is gebaseerd op de Maximum Diversification®-aanpak. Ze is ontwikkeld om de risicopremies te benutten afkomstig uit alle op een bepaald moment onderling gedecorreleerde risicobronnen.
  • De volledig kwantitatieve aanpak is ontworpen en ontwikkeld door onderzoeksteams van TOBAM.

Smart Bèta bij Amundi

10 Jaar

ervaring

 18 bn €

aan vermogen
onder beheer

10

gespecialiseerde beheerders in Parijs, Tokio en Hongkong

 

Bron : Amundi per 31/10/2017

Ontdek onze selectie van fondsen

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze oplossingen bieden geen rendements- of kapitaalgarantie en houden een risico van kapitaalverlies in