Professionele diensten op maat voor Distributiepartners

Amundi werkt al vele jaren samen met distributiekantoren en biedt deze geprivilegieerde toegang tot een breed scala aan beleggingsoplossingen en -diensten op maat.

Wij helpen u te voldoen aan de verwachtingen van uw klanten

Het huidige economische en financiële klimaat bevordert risicoaversie. Als distributeur wilt u daarom uw voordeel doen met beleggingsoplossingen die tegemoetkomen aan de behoeften van zowel uw klanten als uw verkoopnetwerk. Amundi biedt u een uitgebreide reeks diensten, waaronder verkooptraining en ondersteunende documentatie, alsmede een selectie van fondsen die zijn toegesneden op verschillende beleggersprofielen.

Waarom Amundi?

Beleggingsoplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van uw klanten

Ondersteuning van experts voor uw verkoopteam

Speciale diensten

De voorgestelde oplossingen impliceren het risico van kapitaalverlies en garanderen geen rendement of kapitaalbehoud.

Producten en diensten

01 | Producten die aan uw zakelijke doelen beantwoorden

Dankzij ons uitgebreide scala aan producten kunt u beleggingsoplossingen ontwikkelen die voorzien in de behoeften van uw klanten en distributiekanalen. U krijgt ook toegang tot schatkistpapierfondsen, middellange- en langetermijnbeleggingen, vermogensbeheer- en belastingoptimalisatieplannen. Veel van onze producten, in het bijzonder ‘vastrentende effecten’- en ‘absoluut rendement’-fondsen, mogen rekenen op erkenning van ratingagentschappen zoals Morningstar en Lipper vanwege hun innovatie en kwaliteitsbeheer.

02 | Diensten op maat

De expertise van Amundi Group staat tot uw dienst, in het bijzonder onze onderzoeksbevindingen, die ten grondslag liggen aan onze strategische opinies. Onze lokale teams helpen u beleggingsoplossingen op maat samen te stellen, inclusief een compleet productgamma en assetallocatiemodellen. Daartoe overleggen zij intensief met uw verkoopteam teneinde een compleet beeld van uw markt te krijgen.

03 | Kennis van de lokale situatie

Onze verkoopteams zijn overal ter wereld gevestigd en staan in direct contact met uw onderneming, waardoor een hechte partnership ontstaat. Al onze documentatie, inclusief materiaal voor verkoopteams en onderzoeksrapporten, is beschikbaar in uw eigen taal en aangepast aan lokale wettelijke vereisten. Om u te helpen slagen, staan wij altijd klaar om u te steunen met de training van uw verkoopmedewerkers.

Amundi, een partner die zich onderscheidt

1000

distributiepartners1

30

landen waarin wij gevestigd zijn1

€ 67mrd

aan vermogen onder beheer voor distributeurs1

Onze topstrategieën gecombineerd om uw klanten te helpen de huidige uitdagingen het hoofd te bieden

De situatie op de financiële markten is de afgelopen jaren bijzonder wisselvallig geweest: lage rentetarieven, hoge volatiliteit, zwakke prestaties… Daarom zoeken veel beleggers vandaag naar beleggingsstrategieën die zich richten op hun belangrijkste zorgen.

01 | Wereldwijde vastrentende markten in een wereld gericht op absoluut rendement

Door de monetaire verruiming (QE) van de ECB en de beleidsnormalisering van de Fed is de zoektocht naar rendement op vastrentende instrumenten steeds complexer geworden. Volgens ons is de tijd aangebroken om de beste kansen te zoeken in de grootste beleggingstoolbox: deze bestrijkt een breed scala aan activa – van obligaties en staatsobligaties tot converteerbare obligaties en valuta's – in een wereldwijd universum. Onze oplossingen zijn flexibel en sterk gediversifieerd binnen hun beleggingsuniversum – euro of wereldwijd – en trachten waarde aan te boren waar die te vinden is.

02 | De zoektocht naar rendement gaat door

Gezien de verschillende fasen van het wereldwijde economische herstel, zijn diversificatie en effectenselectie enerzijds en actieve allocatie anderzijds noodzakelijker respectievelijk belangrijker dan ooit. Wij geloven dat een flexibele benadering van assetallocatie in combinatie met strikte risicocontrole de kans op rendement vergroot en de portefeuille schokbestendiger maakt.

03 | Kansen in Azië: India en Japan

Wij geloven dat de Indiase en Japanse aandelenmarkten veel kansen bieden, enerzijds door hun goede positie in de wereldeconomie en anderzijds door hun sterke wil om hervormingen door te voeren. Onze oplossingen profiteren van onze jarenlange lokale aanwezigheid in met name Azië, waardoor we de markt goed kennen en makkelijker toegang hebben tot dit beleggingsuniversum.

04 | QE-programma gunstig voor aandelen

Wij zien gunstige economische factoren voor aandelen: lage rentetarieven voor langere tijd, een gunstige macro-economische omgeving, aantrekkelijk dividendrendement. Wij willen beleggers begeleiden op de aandelenmarkten en bieden daarom oplossingen aan die rendement zoeken in een complexe omgeving, via kwaliteitsportefeuilles met een hoge mate van diversificatie.

Amundi tot uw dienst

Contact Distributiepartners

Wenst u meer informatie?
Neem contact op met ons.
  

1 - Bron: Amundi, per 31 december 2014.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze oplossingen bieden geen rendements- of kapitaalgarantie en houden een risico van kapitaalverlies in