ESG, SRI en impactbeleggingen

Als verantwoordelijke vermogensbeheermaatschappij met veel expertise helpen wij onze klanten om duurzaam te beleggen. Wij bieden daarom ESG- (milieu, maatschappij en governance), SRI- (maatschappelijk verantwoord beleggen) en impactbeleggingsoplossingen aan die zijn afgestemd op uw wensen.

Een marktleider op het gebied van verantwoord beleggen

In 2006 ondertekende Amundi de VN-beginselen voor verantwoord beleggen en sindsdien is verantwoord beleggen een van de hoekstenen van onze ontwikkelingsstrategie. Investeringen in interne resources, actieve betrokkenheid bij collectieve initiatieven en AFNOR-certificering voor onze SRI-benadering zijn slechts enkele voorbeelden van de manier waarop wij verantwoord beleggen trachten te bevorderen.

De voordelen van Amundi

Aanzienlijke resources

Gecertificeerde SRI-benadering

Helder geformuleerd beleid voor actieve betrokkenheid

Aanzienlijke resources

  

Profiteer van de expertise van onze gespecialiseerde teams1

Onze afdeling van 20 experts:

  • Analyseert en beoordeelt organisaties op niet-financiële criteria voor elk bedrijfssegment,
  • Ontwikkelt oplossingen voor impactbeleggingen,
  • Promoot de voordelen van maatschappelijk verantwoord beleggen.

Bovendien richten onze kwantitatieve onderzoekers, een governanceteam en 35 SRI-fondsbeheerders zich op ESG-beleggingen (die rekening houden met milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur).

Toegang tot niet-financiële ratings van hoge kwaliteit1

We vertrouwen op niet-financiële gegevens van vertrouwde partners om de ESG-resultaten van emittenten en bedrijven over de hele wereld te beoordelen. De gegevens worden geanalyseerd door krachtige interne ratingsoftware.

De ESG-analisten, ieder met hun eigen specialisme (marktsegment), stellen vervolgens een rapport op en bevelen een rating aan. Hun bevindingen plus aanbeveling worden vervolgens voorgelegd aan een ratingcomité, dat ze bespreekt en valideert. Op deze manier hebben we meer dan 4000 organisaties een rating toegekend.

Gecertificeerde SRI-benadering

Wij waren de eerste vermogensbeheerder met een AFNOR-certificering voor onze SRI-benadering. Deze certificering van een erkende, onafhankelijke organisatie getuigt van onze toewijding aan een SRI-benadering die zowel robuust als transparant is.

Formeel beleid gericht op betrokkenheid

01 | Betere praktijken stimuleren

Wij werken samen met ondernemingen en stimuleren deze om betere praktijken in te voeren op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld de mensenrechten in de olie- en mijnbouwsector, toegang tot goede voeding, en afvalbestrijding in de agrovoedingssector en de detailhandel.

02 | Informatie verzamelen voor ratingdoeleinden

We beoordelen de niet-financiële gegevens die wij ontvangen van vertrouwde partners, teneinde meer dan 4000 organisaties over de hele wereld een rating toe te kennen. Om die ratings vervolgens te verfijnen, bezoeken onze sectoranalisten regelmatig de ondernemingen die een significante weging hebben in onze portefeuilles of in benchmarkindexen.

03 | Uitoefening van ons stemrecht met het oog op verandering

Wij hebben in circa 2500 ondernemingen stemrecht2 en wenden onze invloed als aandeelhouder aan om onze verwachtingen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen te benadrukken. Via een constructieve en regelmatige dialoog stellen wij belangrijke aspecten van hun activiteiten aan de orde, vragen we om veranderingen in hun bedrijfspraktijken en wijzen we zelfs bepaalde voorstellen af.

Amundi, toonaangevend als vermogensbeheerder

Nr.1

Grootste SRI-vermogensbeheerder in Frankrijk

€ 200 mrd

aan SRI-activa onder beheer

5.500

ondernemingen beoordeeld op ESG-criteria 

Drieledige analyse van impactbeleggingen

Wij zijn een innovatieve beheerder van impactbeleggingen. Met behulp van een intern model op basis van een drieledige analyse selecteren wij de ondernemingen die op lange termijn hoogstwaarschijnlijk de grootste maatschappelijke impact zullen hebben, maar bijdragen tot een economisch duurzame ontwikkeling.

Onze strikte principes

Niet-financiële analyse van organisaties

Niet-financiële analyse van landen

Bron: Amundi. Uitsluitend ter illustratie. Onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Amundi tot uw dienst

Contact

Wenst u meer informatie?

Neem dan contact op met ons klantenservice­team, dat zich zo snel mogelijk met u in verbinding zal stellen.

1 - Bron: Amundi Group, per 31 march 2018.
2 - Bron: Amundi Group 2015, verslag over de uitoefening van stemrechten.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.