Portefeuillebeheer op maat voor institutionele beleggers

Amundi ontwikkelt al meer dan 40 jaar portefeuillebeheeroplossingen die zijn toegesneden op de financiële en wettelijke eisen waaraan institutionele beleggers moeten voldoen. Deze expertise wordt gezocht en gebruikt door meer dan duizend institutionele klanten wereldwijd.

Innovatieve oplossingen op maat voor elke klant

Als langjarige partner van veel soevereine en publieke instellingen, hebben wij een innovatieve benadering van strategische allocatie ontwikkeld. Dankzij deze benadering kunnen wij al onze institutionele klanten beter van dienst zijn, ook als er sprake is van specifieke wensen. Onze aanpak is gebaseerd op de expertise van onze researchteams en een goed begrip van de regelgeving.

Waarom Amundi?

De behoeften van de klant staan voorop

Talrijke beleggingsoplossingen die op uw wensen aansluiten

Innovatieve beleggingsstrategieën: toekomstgerichte beleggeningsoplossingen toegespitst op aandelen, absoluut rendement, volatiliteit en CO2-reductie

Een compleet serviceaanbod voor al uw behoeften

01 | Uw persoonlijke relatiebeheerder

Als institutionele klant kunt u rekenen op de steun van een ervaren team, met directe toegang tot het algemeen management van de Groep. Uw Global Relationship Manager zal in samenwerking met u en uitgaande van uw zakelijke wensen beleggingsdiensten ontwikkelen.

Onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

02 | Integraal en flexibel vermogensbeheer

Alle institutionele klanten hebben toegang tot onze uitgebreide beleggingsfaciliteiten, die wij structureren volgens hun specifieke beleggingsstrategie. U profiteert ook van gepersonaliseerde dienstverlening: ALM, fiduciair beheer, selectie van externe beheerders en relevante, wettelijk voorgeschreven rapportages.

03 | Ervaren partner van institutionele en soevereine klanten1

Al sinds de jaren 1960 heeft Amundi het voorrecht de partner te zijn van overheidsinstellingen, centrale banken, staatsfondsen en andere institutionele beleggers. Wij zijn bekend met de specifieke behoeften en beperkingen van deze veeleisende beleggers en bieden hun de juiste expertise en resources aan, inclusief van toegang tot wereldwijde research.

Amundi, een partner die zich onderscheidt

50

jaar ervaring als partner van institutionele klanten2

2000

institutionele partners2

80

klantrelatiebeheerders2

Exclusieve diensten voor langetermijnbeleggers

Uitsluitend bedoeld als illustratie. Kan veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Amundi tot uw dienst

Contact

Wenst u meer informatie?

Neem dan contact op met ons klantenservice­team, dat zich zo snel mogelijk met u in verbinding zal stellen.

1 - Bron: Amundi, per 30 september 2017.
2 - Bron: Amundi, per 30 september 2017. Onderhevig aan verandering.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.