Een vooraanstaand aanbieder van kasbeheer

Amundi is een toonaangevende leverancier van kasbeheerdiensten in Europa en tracht beleggers eenvoudige oplossingen aan te reiken die hun zorgen op het gebied van liquiditeit en rendement wegnemen.

Een sterke partner voor kasbeheer

Met meer dan € 181 miljard aan vermogen onder beheer is Amundi een vooraanstaande aanbieder van kasbeheerdiensten in Europa. Of het nu gaat om gangbare geldmarktfondsen of verbeterde kortetermijnoplossingen, wij streven naar de hoogste standaards die nu eenmaal van een wereldwijd gerenommeerde vermogensbeheerder worden verwacht. Deze hoge standaards blijken onder meer uit onze niet-aflatende inspanningen om de veiligheid van beleggingen te waarborgen.

Amundi is een van de weinige vermogensbeheerders die hun kasbeheerfondsen in volume hebben zien toenemen tijdens de financiële crisis. Dit is volgens ons te danken aan onze uitgebreide reeks volledig transparante producten die rendementspotentieel combineren met liquiditeit.

Kiest u voor Amundi, dan gaat u een partnership aan met een vooraanstaande vermogensbeheerder die bekendstaat om:

Een ruime keuze uit geldmarkt- en kortlopende beleggingsinstrumenten

Producten die een combinatie van veiligheid, liquiditeit, transparantie en consistent rendement bieden

Eenvoudige toegang tot de geldmarkten tegen concurrerende prijzen

Een aanbod dat tegemoetkomt aan de behoeften van beleggers

01 | Concurrerende producten die risicocontrole combineren met rendement

Onze fondsen bestrijken alle looptijden tot 24 maanden en kunnen worden afgestemd op uw rendementsdoelen. Voor het beheer van deze fondsen maken we gebruik van onze robuuste en bewezen beleggingsprocessen.

02 | Van kortlopende geldmarktfondsen…

Amundi biedt een uitgebreide reeks traditionele geldmarktstrategieën en kortlopende geldmarktoplossingen voor het dagelijkse beheer van liquide middelen. Deze producten verschaffen wat onze klanten het meeste nodig hebben: veiligheid, liquiditeit, transparantie en consistent rendement.

03 | …tot langlopend kasbeheer

Onze langlopende kasbeheerproducten trachten voordeel te halen uit de rentepremie door een actieve monitoring van de duration en strikte effectenselectie. Deze fondsen streven naar hogere rendementen dan die van traditionele geldmarktfondsen.

Amundi, vooraanstaand aanbieder van kasbeheer

€ 235 mrd

aan vermogen onder beheer1

50

gespecialiseerde beleggingsdeskundigen1

3.000

institutionele en zakelijke klanten1

Een uitgebreid scala aan liquiditeitsoplossingen

Het productaanbod van Amundi behelst de meer traditionele liquiditeitsoplossingen voor de korte tot middellange termijn en kasbeheerproducten voor beleggers die een iets hoger rendement zoeken.

Uitsluitend bedoeld ter illustratie. Onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Amundi tot uw dienst

Contact

Wenst u meer informatie?

Neem dan contact op met ons klantenservice­team, dat zich zo snel mogelijk met u in verbinding zal stellen.

1 - Bron: Amundi, per 30 september 2017.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze oplossingen bieden geen rendements- of kapitaalgarantie en houden een risico van kapitaalverlies in. In het geval van erg lage rentevoeten op de geldmarkten zal het rendement van het fonds niet voldoende zijn om de beheervergoeding te dekken. De nettovermogenswaarde (NAV) van het fonds zou dan structureel dalen.