Beleggingsoplossingen op maat voor verzekeraars

Met meer dan 25 jaar ervaring heeft Amundi de kennis en expertise om beleggingsoplossingen op maat te ontwikkelen die rekening houden met de specifieke boekhoudkundige, financiële en wettelijke eisen waaraan verzekeraars moeten voldoen. Het vervult ons met trots dat we met meer dan 150 externe verzekeringsklanten in 15 landen samenwerken.1

Een geïntegreerd platform ter ondersteuning van uw activiteiten

Bijna 40% van onze totale activa wordt beheerd voor verzekeringsmaatschappijen. Wij werken nauw samen met organisaties om oplossingen te implementeren die zijn afgestemd op de actuele regelgeving en economische situatie. Dankzij 25 jaar ervaring en inzicht in de verzekeringswereld hebben wij een geïntegreerd platform ontwikkeld dat tegemoetkomt aan de specifieke behoeften van onze partners in de verzekeringssector.1

Waarom Amundi?

De onzekere marktsituatie en de steeds moeilijkere bedrijfsomgeving hebben de lat voor vermogensbeheerders hoger gelegd. Verzekeraars zoeken naar beleggingsrendement, maar moeten tegelijk complexe boekhoudkundige en wettelijke vereisten in acht nemen. Juist met het oog hierop wil Amundi u innovatieve oplossingen bieden.

  • Internationale reputatie als experts in vastrentende beleggingen
  • Beheer van satellietportefeuilles met aandelen, alternatieve beleggingen, absoluut rendement, vastgoed en krediet2
  • Centraal en geïntegreerd beleggingsplatform met beleggingsresearch, ALM/LDI3, transparante rapportering en consolidatie van allocaties en risico's
  • Interne tool ter berekening van de SKV4

Een geïntegreerd en centraal beleggingsplatform

Uitsluitend bedoeld als illustratie. Kan veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Dienstverlening en productontwikkeling op maat

01 | Onze researchafdeling in dienst van u

Analyses van nieuwe sectoren, reviews van veranderingen in de regelgeving, evaluaties van de risicobeheersing: onze interne researchteams zorgen voor een constante stroom analyses van en feedback over kwesties die interessant of belangrijk zijn voor de verzekeringssector. Op verzoek kunnen wij ook specifieke research voor u doen.

Neem een kijkje op onze speciale researchwebsite voor de laatste publicaties over Solvency II .

02 | Beleggingsoplossingen op maat

Onze beleggingsoplossingen, inclusief ALM/LDI3, zijn ontworpen rond de boekhoudkundige eisen en andere verplichtingen waaraan verzekeringsmaatschappijen moeten voldoen. Deze oplossingen beogen een voor risico gecorrigeerd rendement en zijn ontwikkeld volgens een kern-satellietbenadering binnen een sterk kader voor risicomonitoring.

03 | Risicobeheersing en rapportagetools op maat

Gevestigd in het hart van Europa, zijn wij goed bekend met de eisen en gevolgen van Solvency II. Dankzij een onafhankelijke afdeling voor risicobeheersing, onze risicomonitoring, prestatiemetingen, front-officerapporten en consolidatie van allocaties en risico’s kunnen wij diensten op maat aanbieden die onze verzekeringsklanten helpen aan alle wettelijke vereisten te voldoen.

Verzekeren zit in ons DNA

150

verzekeringsklanten in 15 landen1

30%

van onze totale activa wordt beheerd voor verzekeringsmaatschappijen1

>120

researchanalisten die wereldwijd erkenning genieten1

Amundi tot uw dienst

Contact

Wenst u meer informatie?

Neem dan contact op met ons klantenservice­team, dat zich zo snel mogelijk met u in verbinding zal stellen.

Een reactie op de uitdagingen van Solvency II

Ontdekken Solvency II-emissies en de bijhorende services van Amundi

Ontdek deze emissie

1 - Bron: Amundi, per 30 september 2017.
2 - Onze verzekeringsoplossingen impliceren het risico van kapitaalverlies en garanderen geen rendement of kapitaalbehoud.
3 - ALM / LDI : Asset and Liability Management (beleggingen- en verplichtingenbeheer) / Liability Driven Investment (beleggingsstrategie die uitgaat van de benodigde kasstromen voor huidige en toekomstige verplichtingen)
4 - SKV : Solvabiliteitskapitaalvereiste

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.