Externe fondsen: selectie en adviesdiensten

Als vooraanstaand vermogensbeheerder in Europa wil Amundi u oplossingen aanbieden die optimaal zijn afgestemd op uw wensen en doelstellingen. Dankzij onze grootte kunnen wij u ook een bredere keuze bieden, namelijk beleggen in externe fondsen en/of in fondsen die wij zelf beheren. Met meer dan € 20 miljard aan activa onder multibeheer is Amundi een expert in de selectie van externe fondsen.

Experts in externe fondsen

Wij hebben een onafhankelijk team van bijzonder ervaren experts die zich bezighouden met de selectie van onze externe fondsen. Zij moeten de instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe’s) selecteren die worden opgenomen in ons beleggingsuniversum en mogelijk aan onze institutionele klanten worden aangeboden.1

Waarom Amundi?

Een selectieproces op basis van kwaliteit en overtuiging

Een duidelijk en gestructureerd beleggingsproces

Een strikt operationeel en administratief kader

Specialisten in de selectie van externe fondsbeheerders

01 | Een ruime keuze

Wij maken een keuze uit alle icbe's en, op bredere schaal, uit alle niet-alternatieve fondsen. Dit beleggingsuniversum wordt onderverdeeld in beleggingscategorieën en gemonitord door gespecialiseerde analisten.

02 | Een duidelijk afgebakend selectieproces

De selectie van externe fondsen en beheerders is gebaseerd op drie belangrijke factoren:

  • Kwantitatieve analyse voor systematische identificatie van de fondsen die volgens ons over de beste selectiecriteria beschikken
  • Kwalitatieve analyse, zoals ontmoetingen met fondsbeheerders, om de consistentie van onze beleggingsfilosofie te waarborgen
  • Operationele due diligence

03 | Een zorgvuldig gemonitord samenwerkingsproces

Onze analisten wisselen voortdurend informatie en ideeën uit met de externe fondsbeheerders om op de hoogte te blijven van de voortgang van de fondsen. Risicocontrole en -analyse, essentieel bij de selectie van de fondsen, worden uitgevoerd door onze risicobeheersingsafdeling, die onafhankelijk werkt van onze beleggingsteams.

Selectie en monitoring: een gestructureerd proces

Uitsluitend ter illustratie. Onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Geassocieerde expertise

Amundi tot uw dienst

Contact

Wenst u meer informatie?

Neem dan contact op met ons klantenservice­team, dat zich zo snel mogelijk met u in verbinding zal stellen.

1 - Bron: Amundi, per 30 september 2017.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze oplossingen bieden geen rendements- of kapitaalgarantie en houden een risico van kapitaalverlies in