Absoluut rendement: innovatieve strategieën voor een eigentijdse benadering van assetallocatie

Ontworpen met u, de klant, als vertrekpunt beogen onze ‘absoluut rendement’-strategieën onder alle marktomstandigheden positieve rendementen te genereren. Dankzij een flexibele benadering worden marktkansen aangegrepen zodra deze zich voordoen.

Een andere benadering voor een uitdagende markt

De huidige context van lage rentetarieven en hoge volatiliteit is uitdagend gebleken voor traditionele beleggingsbenaderingen. Op resultaat gerichte ‘absoluut rendement’-strategieën beschikken over de flexibiliteit en een breed scala aan instrumenten om beleggingskansen aan te grijpen. Het doel van deze strategieën is absoluut rendement, niet gecorreleerd aan onderliggende beleggingscategorieën, en diversificatie voor beleggers. 

Een beleggingsfilosofie waarin u centraal staat

01 | Een wereldwijde vermogensbeheerder met veelzijdige expertise

De expertise van Amundi bestrijkt alle belangrijke beleggingscategorieën. Als toonaangevende leverancier van ‘absoluut rendement’-strategieën hebben wij een uitgebreide reeks oplossingen ontwikkeld op basis van onze kennis en ervaring op het vlak van obligatie-, aandelen-, multi-asset- en alternatieve beleggingen.

02 | Een klantgerichte benadering

Al onze oplossingen worden ontwikkeld rond uw beleggingsdoelstellingen en de door u aangegeven grenzen. Ongeacht uw prioriteit – kapitaalbehoud, stevige groei, beperking van volatiliteit – wij kunnen een oplossing ontwikkelen die voldoet aan uw wensen op het gebied van beoogd rendement, mate van volatiliteit en liquiditeitskenmerken.

03 | Oplossingen die aan de AIFM- en UCITS-richtlijnen voldoen

Onze uitgebreide reeks onshore-fondsen, met domicilie in Europa, kunnen op basis van een variëteit aan financiële instrumenten worden beheerd: fondsen, warrants, fund-of-funds, enz. Alle fondsen voldoen aan de AIFM- en UCITS-richtlijnen en staan onder toezicht van een onafhankelijke risicobeheerafdeling. 

Strategieën die aan de doelstellingen van uw klanten voldoen

Deze strategieën zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Het rendement is niet gegarandeerd en kapitaalverlies is niet uitgesloten. Afhankelijk van de beleggingsstrategie van elke ‘absoluut rendement’-strategie worden de volgende belangrijke risico's onderscheiden: valutarisico, renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, risico's die samenhangen met derivatentransacties, volatiliteitsrisico, enz. Voor een gedetailleerde beschrijving van de risico's verwijzen we naar de relevante juridische documentatie.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze oplossingen bieden geen rendements- of kapitaalgarantie en houden een risico van kapitaalverlies in