Gestructureerde fondsen: jarenlange expertise

Als vooraanstaand beheerder van gestructureerde fondsen ontwerpt Amundi producten op maat voor beleggers over de hele wereld, ongeacht de economische, wettelijke en fiscale omgeving.

Aan de behoeften van beleggers tegemoetkomen

Gestructureerde fondsen, waarin het kapitaal geheel of gedeeltelijk is gewaarborgd, bieden veel beleggers een zekere mate van kapitaalbescherming. Als vooraanstaand aanbieder van gestructureerde fondsen en obligaties in Europa kunnen wij gestructureerde producten ontwikkelen die zijn toegesneden op de specifieke behoeften van distributiekantoren en professionele beleggers.

Onze gestructureerde fondsen bieden volledige of gedeeltelijke kapitaalgarantie. Voor meer informatie raadpleegt u de desbetreffende juridische productdocumentatie.

Gespecialiseerd aanbieder

20 jaar expertise in gestructureerde producten1

Oplossingen voor beleggers wereldwijd 

Een gespecialiseerd team van onderzoekers en beheerders

Oplossingen toegesneden op uw behoeften

01 | Expertise opgedaan in ruim 20 jaar

Amundi, sinds het begin van de jaren 1990 een expert in gestructureerde producten, is een vooraanstaande aanbieder in Frankrijk, Italië en Japan. Onze gespecialiseerde teams voor gestructureerde producten creëren oplossingen op maat, die zijn toegesneden op de economische, wettelijke en fiscale omgeving van uw klanten, waar ook ter wereld.

02 | Wij komen tegemoet aan de meest uiteenlopende beleggingsbehoeften

Gezien onze diepgaande kennis van de onderliggende markten kunnen wij u helpen producten te ontwikkelen die voldoen aan de beleggingsdoelstellingen van uw klanten, rekening houdend met hun wensen en beperkingen. Onze expertise bestrijkt tal van financiële producten die optimaal gebruikmaken van alle onderliggende beleggingscategorieën en optiestrategieën.

03 | Ontwikkeld volgens de regels voor uw markt

Opdat u de efficiëntie kunt maximaliseren van elk product dat wij ontwikkelen, werken onze interne teams voor kwantitatief onderzoek simulatie- en waarderingsmodellen uit die u helpen de risico’s in de hand te houden. Gezien onze kennis van lokale jurisdicties en de expertise van ons researchteam, kunnen wij elk financieel product afstemmen op de eisen van het lokale wettelijke en fiscale kader.

Onze gestructureerde fondsen bieden volledige of gedeeltelijke kapitaalgarantie. Voor meer informatie raadpleegt u de desbetreffende juridische productdocumentatie.

Een oplossing voor elke beleggingsdoelstelling

Uitsluitend bedoeld ter illustratie. Onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. 

1 - Bron: Amundi, per 30 juni 2015.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze oplossingen bieden geen rendements- of kapitaalgarantie en houden een risico van kapitaalverlies in