Uw Europese partner voor beleggingen in indexen

Wij bieden aandelen- en obligatie-indexbeheer van excellente kwaliteit, mede dankzij onze ruime ervaring, brede kennis van beleggingscategorieën en indexen, en uitgebreide interne research.

Indexbeheer door een van de toonaangevende vermogensbeheerders

Profiteer van de sterke onderhandelingspositie van de grootste indexbeheerder van Europa1

Wij ontwikkelen oplossingen op maat, toegesneden op uw wensen

Erkend vanwege onze ervaring met maatschappelijk verantwoord beleggen en Smart Beta

Concurrerend en innovatief serviceaanbod

01 | Risicobeheersing en kostenoptimalisatie

Dankzij de aanzienlijke resources en de sterke onderhandelingspositie van een van 's werelds toonaangevende vermogensbeheerders kan ons team van indexbeheerders concurrerende prijzen bedingen. Tijdens elke fase van het beleggingsproces wordt er bijzondere aandacht besteed aan risico, liquiditeit, transparantie en kostenoptimalisatie.

02 | Een maatschappelijk verantwoorde benadering van indexbeheer

Ons beleggingsproces in de context van indexbeheer stelt ons in staat om ratingverplichtingen eenvoudig en efficiënt in te bouwen. Beleggers kunnen hun beleggingskeuze verder verfijnen afhankelijk van hun specifieke wensen op het gebied van ethiek, CO2-reductie en compliance met ESG-criteria.

03 | Uw partner voor Smart Beta-beleggingen

Wij kunnen alle typen Smart Beta-indexen van elke indexprovider (MSCI, FTSE, ERI Scientific Beta, enz.) repliceren via onze enkel- of meervoudige Smart Beta-benadering.

Verfijningscriteria

Uitsluitend bedoeld ter illustratie. Onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Amundi tot uw dienst

Contact

Wenst u meer informatie?

Neem dan contact op met ons klantenservice­team, dat zich zo snel mogelijk met u in verbinding zal stellen.

1 - Totaal van de activa – Bron: IPE, Top 400 asset managers active in the European marketplace, gepubliceerd in juni 2017, gegevens per december 2017. Opgesteld op basis van een vragenlijst die werd ingevuld door fondsbeheerders per december 2016 (open-ended fondsen, speciale fondsen, mandaten).

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze oplossingen bieden geen rendements- of kapitaalgarantie en houden een risico van kapitaalverlies in