Vooraanstaand aanbieder van private-equitybeleggingen

Amundi Private Equity Funds:

  • € 5 miljard aan vermogen onder beheer1
  • Beleggingen in meer dan 200 private-equityfondsen in Europa1
  • Een team van 33 experts1

Portefeuillesamenstelling met risicorating

Al onze portefeuilles zijn uitermate selectief, zowel bij directe investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen als bij beleggingen in andere private-equityfondsen (fund of funds). Dankzij onze gedegen kennis van private-equitybeleggingen en de jarenlange beleggingservaring van Amundi Group kunnen wij oplossingen aanbieden die volledig zijn afgestemd op het door u gekozen risicoprofiel.

Experts in private-equitybeleggingen

Expertise op basis van ervaring

Bewezen en betrouwbare beleggingsstrategieën

Toegang tot de beste beleggingskansen

Innovatieve gediversifieerde oplossingen

01 | Een ervaren beheerteam

Alle leden van onze beheerteams zijn ervaren en goed presterende beleggers. Zij zijn doorgewinterde teamspelers met gevarieerde en complementaire professionele profielen en ervaring. Ze werken nauw samen met anderen in de onderneming om beleggers toegang te geven tot de beste beleggingskansen.

02 | Focus op kapitaalgroei

Onze directe beleggingen in aandelen- of quasi-aandelenfondsen richten zich op kapitaalgroei. Wij zijn actieve aandeelhouders in meer dan 250 kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en geven de voorkeur aan ondernemingen met sterke groeivooruitzichten en een bewezen bedrijfsmodel.

Marktleider

€ 1mrd

direct beheerd1

€ 4.4mrd

in multibeheer1

200

private-equityfondsen in Europa1

Integrale dienstverlening

Uitsluitend bedoeld als illustratie. Kan veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Amundi tot uw dienst

Contact

Wenst u meer informatie?

Neem dan contact op met ons klantenservice­team, dat zich zo snel mogelijk met u in verbinding zal stellen.

1 - Bron: Amundi, per 31 december 2014.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze oplossingen bieden geen rendements- of kapitaalgarantie en houden een risico van kapitaalverlies in