Waarde creëren door financiële engineering en vastgoedexpertise

Amundi Real Estate is gespecialiseerd in de ontwikkeling, de structurering en het beheer van vastgoedfondsen. Als een van de marktleiders op het gebied van vastgoedbeleggingen en financiële engineering bieden wij oplossingen die zijn toegesneden op uw wensen.

Een oplossing op maat voor elk type belegger

Wij streven ernaar om tegemoet te komen aan de wensen van al onze klanten, waaronder institutionele beleggers, grote ondernemingen en vastgoedspecialisten, particuliere beleggers, private banken en distributiekantoren. Daartoe creëren wij speciale vastgoedbeleggingsproducten zoals vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's), open-ended vastgoedfondsen, risicokapitaalfondsen die in vastgoed investeren, belastingproducten en collectieve of op maat gemaakte institutionele fondsen.

Expert in het beheer van vastgoedfondsen

Gesteund door twee grote banken, de aandeelhouders van Amundi

Bijna 100 fondsen beheerd door Amundi Real Estate1

Vooraanstaande fondsbeheerder van retail-REIT's en open-ended vastgoedfondsen2

Een mondiale kijk op vastgoedvermogensbeheer

01 | Toegang tot internationale markten

Amundi Real Estate heeft meer dan 40 jaar ervaring op de Franse en internationale markten en maakt gebruik van de financiële slagkracht en de uitgebreide netwerken van zijn twee grote aandeelhouders teneinde gediversifieerde vastgoedoplossingen te ontwikkelen die toegang bieden tot de internationale vastgoedmarkten. Amundi Real Estate opent voor grote wereldwijde beleggers de deur naar beleggingen in Europees vastgoed van hoge kwaliteit.

02 | Een beleggingsbenadering op basis van partnership

Op basis van onze gedegen kennis van de vastgoedwereld en de vigerende wet- en regelgeving werken wij samen met u aan de ontwikkeling van financiële producten die zijn toegesneden op uw wensen. Dankzij onze expertise kunnen wij zowel professionele als particuliere klanten een allesomvattende beleggingsservice bieden.

03 | Rigoureus actief beheer

Amundi Real Estate is een maatschappelijk verantwoord belegger die vertrouwt op:

  • Gericht onderzoek zodat we kunnen anticiperen op bewegingen op de vastgoedmarkt
  • Innovatieve productontwikkeling
  • Selectieve beleggings- en beheerprocessen

De strikte risico- en compliancecontroles tijdens elke stap waarborgen dat al onze oplossingen voldoen aan de hoogste internationale normen.

Gediversifieerde maatwerkproducten voor gespecialiseerde beleggers

Uitsluitend bedoeld ter illustratie. Onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Bekroond vastgoedbeheer

Bekroond kwaliteitsbeheer:

  • Amundi Real Estate: vierde in de categorie 'Housing REIT', Gestion de la Fortune Awards 2014
  • OPCIMMO OPCI (open-ended vastgoedfonds): Real Estate Investment Innovation Award, Grand Prix de la Pierre-Papier 2013
  • OPCIMMO OPCI: Pierre d'Or van Immoweek Magazine in de categorie 'Asset Property, Facility Manager', 2012 en 2007

Amundi Real Estate, een marktleider in vastgoedbeleggingen

€ 12.9mrd

aan vermogen onder beheer1

€ 1.7mrd

aan vastgoedtransacties1

100

experts in vermogens- en vastgoedfondsenbeheer1

Amundi tot uw dienst

Contact

Wenst u meer informatie?

Neem dan contact op met ons klantenservice­team, dat zich zo snel mogelijk met u in verbinding zal stellen.

1 - Bron: Amundi Real Estate, per 30 juni 2015

2 - Bron: IEIF, februari 2014.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ‘professionele‘ beleggers in de zin van EU-richtlijn Markets in Financial Instruments (2004/39/EC) van 21 april 2004, en artikel 314-4 en volgende van het Algemene Reglement van de AMF. De informatie is niet bedoeld voor het grote publiek of voor niet-professionele particuliere beleggers in de betekenis van alle lokale reglementen, noch voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’), zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commission krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933. 

Deze niet-contractuele informatie vormt in geen geval een aanbod voor de koop van of een uitnodiging tot verkoop van, of advies om te beleggen in financiële instrumenten van Amundi of een van de met Amundi verbonden ondernemingen (‘Amundi’).

Beleggen houdt risico's in. Het rendement van de strategieën is niet gewaarborgd. Bovendien zijn resultaten uit het verleden geenszins een waarborg of een betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten. Beleggers kunnen het ingebrachte kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Potentiële beleggers wordt aangeraden een professioneel adviseur te raadplegen om te bepalen of een dergelijke belegging in overeenstemming is met hun profiel, en zij dienen hun beleggingsbeslissingen niet alleen te baseren op de informatie in dit document. 

Amundi aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct noch indirect, voor de gevolgen van het gebruik van informatie uit dit document, en zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beslissingen die op basis van deze informatie zijn genomen. Deze informatie mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi, ten behoeve van een derde (persoon of entiteit) in enig land of enige jurisdictie waar Amundi of diens producten mogelijk moeten voldoen aan registratievereisten binnen deze jurisdicties of waar dit als onwettig kan worden beschouwd. 

Deze informatie wordt u verstrekt op basis van bronnen die Amundi betrouwbaar acht, en kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Onze oplossingen bieden geen rendements- of kapitaalgarantie en houden een risico van kapitaalverlies in